Program naukowy

XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ

Rejestracja uczestników w dniu 10 października 2019 r. od godz. 7:00.

Czwartek, 10 października 2019 r.
08:00 - 08:10
Oficjalne rozpoczęcie obrad, powitanie Gości.
prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Przewodniczący Rady Naukowej XVII Zjazdu PTChPRiE

dr Maciej Kuczyński, dr Samir Ibrahim
08:10 - 08:30
Powitanie przedstawicieli Towarzystw z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.
dr n. med. Jerzy Kolasiński, dr Maciej Kuczyński

Wręczenie tytułów Członka Honorowego PTChPRiE:
08:30 - 08:40
dr hab. n. med. Alicja Renkielska
wprowadzenie: dr hab. n. med. Jerzy Jankau
08:40 - 08:50
dr Jan Stępniewski
wprowadzenie: dr n. med. Andrzej Krajewski
08:50 - 09:00
prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
wprowadzenie: dr Maciej Kuczyński
09:00 - 09:15
Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus
Niepowodzenia w chirurgii estetycznej.
09:30
SESJA: MIKROCHIRURGIA
Prowadzenie: Maciejewski A., Prowans P., Chrapusta A.
09:30 - 09:45
Microsurgical replantation of an ear in a child.
Mařik Vladimir, M.D., Czechy
09:45 - 09:55
Zabiegi resekcyjno-rekonstrukcyjne u dzieci z nowotworami regionu głowy i szyi z zastosowaniem wirtualnego planowania.
Krakowczyk Ł.(1,2,3), Dowgierd K.(2), Borowiec M.(2), Smyczek D.(3), Koszutski T.(3), Szymczyk C.(1), Wierzgoń J.(1), Walczak D.(1), Maciejewski A.(1,3)
1.Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
2.Wojewódzki Dziecięcy Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
3.Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
09:55 - 10:05
Wstępna ocena zastosowania płata podbródkowego w rekonstrukcji tkanek miękkich jamy ustnej.
Szymczyk C., Walczak D., Krakowczyk Ł., Wierzgoń J., Szumniak R., Grajek M., Drozdowski P., Maciejewski A. - Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COIMSC, oddział Gliwice
10:05 - 10:15
Efficiency assessment of Multidetector-row Computed Tomographic Angiography while the reconstruction with the loco-regional perforator flaps.
Sliesarenko S., Badiul P., Cherednychenko N., Sliesarenko K.
10:15 - 10:25
Cutaneous Negative Pressure Application as the method of improving microcirculation in the donor site of the perforator flap.
Badiul P., Sliesarenko S., Rudenko O. - Burn and Plastic Surgery, Dnipro, Ukraine
10:25 - 10:35
Czy śródoperacyjne podanie komórek macierzystych pochodzących z autogennej tkanki tłuszczowej wraz z wtórnym uwolnieniem i oczyszczeniem rekonstruowanego w przeszłości nerwu obwodowego jest korzystne - badanie pilotażowe.
Krześniak N.E.(1), Sarnowska A.(2), Figiel-Dabrowska A.(2), Osiak K.(1), Domanska-Janik K.(2), Noszczyk B.H.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2.Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mosakowskiego PAN, Warszawa
10:35 - 10:45
Nowatorska technika operacyjna przetoki przełykowo-skórnej ze stabilizacją pourazowego kręgosłupa w odcinku szyjnym za pomocą dwóch wolnych płatów.
Krakowczyk Ł.(1), Smyczek D.(2), Burkacka A.(2), Drozdowski P.(1), Walczak D.(1), Wolak P.(3), Maciejewski A.(1), Koszutski T.(2)
1.Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
2.Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii
3.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa i Pielęgniarstwa Społecznego. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. W. Buszkowskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
10:45 - 10:55
Rekonstrukcja drogi oddechowej i pokarmowej po rozległych zabiegach resekcyjnych w obrębie głowy i szyi.
Maciejewski A., Oleś K., Szymczyk C., Krakowczyk Ł., Walczak D., Wierzgoń J., Szumniak R., Grajek M., Dobrut M., Drozdowski P., Piotrowska-Seweryn A., Ulczok R.
Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
10:55 - 11:05
Rekonstrukcje krtani po częściowej laryngektomii ze szczególnym uwzględnieniem płatów wolnych- doświadczenia własne.
Maciejewski A., Oleś K., Szymczyk C., Krakowczyk Ł., Walczak D., Wierzgoń J., Szumniak R., Grajek M., Dobrut M., Drozdowski P., Piotrowska-Seweryn A., Ulczok R.
Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
11:05 - 11:15
Rekonstrukcje środkowego piętra twarzy.
Grajek M., Krakowczyk Ł., Dobrut M., Wierzgoń J., Szymczyk C., Szumniak R., Donocik K., Ulczok R., Drozdowski P., Walczak D., Oleś K.,Piotrowska - Seweryn A., Bula D., Maciejewski A.
Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
11:15 - 11:25
Leczenie rekonstrukcyjne po resekcji guzów dołu skrzydłowo-podniebiennego i podskroniowego w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.
Szymczyk C.(1), Ładziński P.(2), Oleś K.(1), Krakowczyk Ł.(1), Walczak D.(1), Wierzgoń J.(1), Szumniak R.(1), Grajek M.(1), Dobrut M.(1), Drozdowski P.(1), Ulczok R.(1), Maciejewski A.(1)
1.Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COIMSC-oddział Gliwice.
2.Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu
11:25 - 11:35
Trendy i przyszłość ponowotworowej chirurgii rekonstrukcyjnej w obrębie głowy.
Gaweł W.B. - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
11:35 - 11:50
dyskusja
11:50 - 12:15
przerwa kawowa
12:15
SESJA: GŁOWA I SZYJA
Prowadzenie: Wójcicki P., Szczyt M., Łątkowski I.
12:15 - 12:25
Rynoplastyka pierwotna.
Wójcicki P.(1,2,3), Wójcicka K.(1,2,3)
1.Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2.Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
3.Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej
12:25 - 12:35
Wykorzystanie termografii w diagnostyce drożności nosa.
Petriczko J., Czapla N., Bargiel P., Prowans P.
Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
12:35 - 12:45
Analiza statystyczna i schemat postępowania terapeutycznego u pacjentów z rozszczepem wargi podniebienia operowanych w Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w latach 2014-2019.
Ratnicka I., Kondej K., Grobelny I., Renkielska A., Jankau J.
12:45 - 12:55
Autologiczny przeszczep tłuszczu w konturowaniu twarzy u chorych z zespołem Parry-Romberga.
Zieliński T., Kasielska-Trojan A., Antoszewski B.
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
12:55 - 13:05
Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych i zniekształceń pourazowych małżowin usznych – doświadczenia własne.
Łątkowski I., Siewiera I., Drozdrowski P., Wysocki M., Kierzynka G., Koźlik M., Bagińska A., Prudel B., Rzekiecki Sz., Niewczas-Gabryszuk A., Gabryszuk K., Handziak M., Kott K., Przybylski J., Łątkowski Ł.
Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju
13:05 - 13:20
Arcus Marginalis Release with Transposition Fat and Long-Term Results.
Marik Vladimir, M.D., Czechy
13:20 - 13:30
Zastosowanie płata z przegrody oczodołowej w leczeniu opadania powieki górnej.
Kęcik Mariusz(1), Kęcik Mateusz(2)
1.Klinika i Katedra Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Warszawa
2.Service d'Ophtalmologie - Hopitaux Universitaires de Geneve
13:30 - 13:40
Ocena wyników i powikłań leczenia porażennej niedomykalności powiek z użyciem złotych płytek - 15 letnie doświadczenia.
Gabryszuk K., Niewczas-Gabryszuk A., Łątkowski Ł., Siewiera I., Łątkowski I., Wysocki M., Kierzynka G., Drozdowski P., Mildner K., Prudel B., Ossowska M., Handziak M., Rzekiecki Sz., Kott K.
Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. im. Św. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju
13:40 - 13:50
Wyniki leczenia entropionu powiek w materiale własnym Kliniki Chirurgii Plastycznej w Gdańsku w latach 2015-2019.
Kociszewski K., Graczyk M., Jankau J.
13:50 - 14:00
dyskusja
14:00 - 14:40
przerwa obiadowa
14:40
SESJA: CHIRURGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
Prowadzenie: Paszkowski T, Szpurek D., Ibrahim S., Paul M.
14:40 - 15:00
Kiedy ginekolog powinien być estetą?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
Wykład pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej
15:00 - 15:15
Techniki waginoplastyki stosowane w VRS (zespole luźnej pochwy).
prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek
15:15 - 15:25
Wyniki odległe korekcji warg sromowych mniejszych (labioplastyka) przy użyciu małoinwazyjnych technik radiofrekwencji - badanie pilotażowe.
Gabriel I.(1), Warchoł K.(2), Paul M.(3)
1.Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Bytom
2.Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Bytom
3.Oddział Chirurgii Plastycznej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław
15:25 - 15:35
Rekonstrukcja prącia i cewki moczowej z wykorzystaniem wolnego płata powięziowo- skórnego przedramienia opartego na tętnicy promieniowej.
Jundziłł A.(2), Świniarski P.P.(1), Witmanowski H.(2), Purwin T.(3), Wilamowski J.(1), Gniadek M.(4), Jodłowska J.(4), Majewski K.(4), Malinowski Ł.(2), Drewa T.(1)
1.Pododdział Andrologii i Rekonstrukcyjnej Chirurgii Układu moczowo-płciowego, Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr.1 w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK w Toruniu.
2.Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr. 1 w Bydgoszczy.
3.Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
4.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Inżynierii Biomedycznej, „MedMesh” Zespół Komputerowego Wsparcia Medycznego, Bydgoszcz, Polska
15:35 - 15:45
dyskusja
15:45
SESJA: VARIA
Prowadzenie: Witkowski W., Rykała J., Charytonowicz D.
15:45 - 16:05
Limited Open Carpal Tunnel Release Using Direct Nerve Vision and Endoscope.
Radomír Kokavec, Bratislava, Slovak Republic
16:05 - 16:15
Medyczno-prawne aspekty odpowiedzialności chirurgów i pielęgniarek operacyjnych w chirurgii plastycznej i estetycznej.
Witkowski W. - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
16:15 - 16:25
Internet i Social Media jako źródło informacji o chirurgii plastycznej: porównanie pomiędzy publicznym, a prywatnym sektorem.
Janik P.E.(1), Charytonowicz M.(2), Miszczyk J.(1,2), Szczyt M.(2)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
2.Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, Warszawa
16:25 - 16:35
Reconstructive model for closing defects of the soft tissue gunshot wounds.
Khomenko I.P. (1), Tertyshnyi S. V. (1,3), Tsema Ye. V. (1,2), Slesarenko К.S.(3), Grinchuk M.M.(3)
1.National Military Medical Clinical Center of the Ministry of Defense of Ukraine, Kyiv
2.National Medical University name of O.O. Bohomolets', Kyiv
3.Military Medical Clinical Center of the Southern Region . Ministry of Defense, Ukraine, Odesa
16:35 - 16:45
Radioterapia powierzchowna w leczeniu blizn keloidowych.
Janik P.E.(1,2), Ambroziak M.(1), Noszczyk B.(2)
1.Klinika Ambroziak, Warszawa
2.Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego
16:45 - 16:55
Zastosowanie autorskiego neurostymulatora w celu poprawy regeneracji w rekonstruowanym nerwie – doniesienia wstępne, badanie na szczurach.
Czapla N.(1), Bargiel P.(1), Petriczko J.(1), Markowska D.(2), El Fray K.(3), Łazoryszczak M.(4), Prowans P.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej Endokrynologicznej i Ogólnej PUM
2.Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM
3.Firma Endeavour
4.Katedra Architektury Komputerów i Teleinformatyki. Zakład Systemów Komputerowych ZUT
16:55 - 17:05
Medycyna estetyczna w służbie chirurgii plastycznej.
Miszczyk J., Potembska-Eberhardt M., Charytonowicz D., Charytonowicz M. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, Warszawa
17:05 - 17:15
Trudny pacjent w praktyce chirurga plastyka - perspektywa psychologiczna.
Kolasińska D.(1,2), Kolasiński J.(1)
1.Klinika Kolasiński
2.Uniwersytet SWPS
17:15 - 17:25
Rekonstrukcja punktu oporowego okolicy piętowej macierzą Integra na tle innych metod.
Kierzynka G.
17:25 - 17:35
dyskusja
18:00 - 19:30
Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Piątek, 11 października 2019 r.
09:00
SESJA: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Prowadzenie: Jankau J., Drozdowski P., Mądry R.
09:00 - 09:15
Unilateral prophylactic mastectomy and bilateral DIEP reconstruction in BRCA patients.
Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D., Czechy
09:15 - 09:25
Wpływ zakresu resekcji oraz typu histologicznego rozległych guzów nowotworowych w lokalizacji kończynowej i tułowia na przeżycie, odległe wyniki rekonstrukcji oraz jakość życia chorych.
Drozdowski P., Krakowczyk Ł., Dobrut M., Wierzgoń J., Szymczyk C., Szumniak R., Grajek M., Ulczok R., Donocik K., Walczak D., Oleś K., Maciejewski A. - Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
09:25 - 09:35
Chirurgiczne leczenie obrzęku chłonnego.
Donocik K.(1), Ulczok R.(1), Drozdowski P.(1), Krakowczyk Ł.(1), Walczak D.(1), Szumniak R.(1), Grajek M.(1), Wierzgoń J.(1), Szymczyk C.(1), Oleś K.(1), Dobrut M.(1), Kalemba M.(2), Bula D.(1), Maciejewski A.(1)
1.Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
2.Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
09:35 - 09:45
Rola liposukcji w leczeniu obrzęków limfatycznych - wg. protokołu Prof. H. Brorsona.
Jaremków P., Opyrchał J., Knakiewicz M., Paul M. - Oddział Chirurgii Plastycznej, DSS im. T. Marciniaka, Wrocław, Polska
09:45 - 09:55
Rola chirurga plastycznego w leczeniu chorób układu limfatycznego.
Krześniak N.E. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
09:55 - 10:05
Przed i śródoperacyjne wykorzystanie zieleni indocyjaninowej i systemu wizualizacji powierzchownych naczyń żylnych przy zespoleniach żylno-limfatycznych u chorych z wtórnym obrzękiem limfatycznym kończyny górnej.
Ulczok R.(1), Donocik K.(1), Walczak D.(1), Drozdowski P.(1), Szumniak R.(1), Krakowczyk Ł.(1), Grajek M.(1), Wierzgoń J.(1), Piotrowska-Seweryn A.(1), Dobrut M.(1), Kalemba M.(2), Wygoda Z.(2), Maciejewski A.(1)
1.Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
2.Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
10:05 - 10:15
Sposoby leczenia zaawansowanych nowotworów głowy w materiale własnym Kliniki Chirurgii Plastycznej w Gdańsku.
Płosaj P., Kociszewski K., Hedrych-Ozimina A., Jankau J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
10:15 - 10:30
dyskusja
10:30 - 10:40
Wykład sponsorowany - SHAR-POL
Injectable RF for face and neck lifting.
dr Salvatore Pagano
10:40 - 11:05
przerwa kawowa
11:05
SESJA: CHIRURGIA PIERSI
Prowadzenie: Antoszewski B., Szychta P., Kuczyński M.
11:05 - 11:15
Czy BRA Score może służyć do przewidywania występowania powikłań po zabiegach rekonstrukcyjnych piersi?
Kulińska J., Jończyk J., Graczyk M., Jankau J.
11:15 - 11:25
Bezbliznowa rekonstrukcja wyniosłości brodawki piersiowej.
Kierzynka G.
11:25 - 11:35
Korekcja piersi tubularnych: 15-letnie doświadczenia.
Kolasiński J. - Klinika Kolasiński
11:35 - 11:45
Klasyfikacja CSH kształtu klatki piersiowej.
Kolasiński J., Kolasińska W. - Klinika Kolasiński
11:45 - 11:55
Stabilizacja dolnego bieguna piersi bocznym płatem deepitalizowanym w zabiegach mastopeksji.
Kolasiński J., Kolenda M. - Klinika Kolasiński
11:55 - 12:05
Rekonstrukcja ponowotworowa 349 piersi własną tkanką techniką mikrochirurgiczną jako alternatywa rekonstrukcji implantem silikonowym w Klinice Görlitz w latach 2004-2018.
Czapiga M., Handstein S. - Städtisches Klinikum Görlitz
12:05 - 12:15
Wskazówki i pułapki w rekonstrukcji piersi przy użyciu autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej.
Gaweł W.B. - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
12:15 - 12:25
Operacja ginekomastii z zastosowaniem płata dolnie uszypułowanego.
Charytonowicz D.(1,2), Szczyt M.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej dr Szczyt, Warszawa
2.Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
12:25 - 12:35
Metody doboru implantów piersi - różne drogi do celu.
Charytonowicz M., Szczyt M. - Klinika Chirurgii Plastycznej dr Szczyt, Warszawa
12:35 - 12:45
Ocena wpływu oszczędzania żebra na jakość życia mierzoną kwestionariuszem BREAST-Q u pacjentek po mikrochirurgicznej rekonstrukcji piersi.
Ulatowski Ł., Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
12:45 - 12:55
Całkowita rekonstrukcja piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej połączonym z wewnętrzną ekspansją tkankową.
Kolasiński J.(1), Pyka P.(2)
1.Klinika Kolasiński, Swarzędz
2.Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
12:55 - 13:05
The effectiveness of tranexamic acid topical using during breast augmentation.
Sliesarenko S., Badiul P.
13:05 - 13:15
Zastosowanie ekspanderów tkankowych - doświadczenia Oddziału Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdrój na przestrzeni lat 2016-2019.
Łątkowski I., Drozdowski P., Handziak M., Siewiera I., Wysocki M, Mildner K., Przybylski J., Niewczas-Gabryszuk A., Gabryszuk K., Prudel B., Rzekiecki Sz., Kott K., Łątkowski Ł.
Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II, Polanica-Zdrój
13:15 - 13:25
Lokalizacja blizny w fałdzie podpiersiowym – kluczowy element w powiększaniu piersi.
Charytonowicz M., Charytonowicz D. - Klinika Chirurgii Plastycznej dr Szczyt, Warszawa
13:25 - 13:40
dyskusja
13:40 - 13:50
Wykład sponsorowany - PRAISTON
MicroPlasma - doświadczenia własne.
dr n. med. Adam Domanasiewicz
13:50 - 14:30
przerwa obiadowa
14:30
SESJA: POWIKŁANIA W CHIRURGII PLASTYCZNEJ
Prowadzenie: Undas A., Jankau J., Witmanowski H.
14:30 - 14:50
BIA-ALCL: a consensus on the different aspects of the disease.
Fabio Santanelli di Pompeo, Rome, Italy
14:50 - 15:00
BIA ALCL i jego wpływ na praktykę chirurga plastyka.
Charytonowicz M., Miszczyk J. - Klinika Chirurgii Plastycznej dr Szczyt, Warszawa
15:00 - 15:10
Anaplastyczny chłoniak wielkomórkowy związany z implantami piersi (BIAALCL) - opis dwóch przypadków.
Kolenda M. - Klinika Kolasiński
15:10 - 15:20
Fakty i mity o anaplastycznym chłoniaku wielkokomórkowym związanym z implantami piersi.
Gaweł W.B. - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
15:20 - 15:30
Objawy układowe i nieprawidłowości w badaniu elastograficznym po powiększeniu piersi żelem poliakrylamidowym.
Woźniak-Roszkowska E.(1), Paluch Ł.(2), Miszczyk J.(1), Noszczyk B.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2.Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
15:30 - 15:50
Powikłania zakrzepowo-zatorowe po operacjach chirurgii plastycznej - kiedy i jaka tromboprofilaktyka?
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
15:50 - 16:00
Powikłania zakrzepowo-zatorowe w zabiegach chirurgii plastycznej i estetycznej: przedoperacyjna ocena ryzyka i działania profilaktyczne.
Kolenda M.(1), Witmanowski H.(2)
1.Klinika Kolasiński
2.Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy
16:00 - 16:10
Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii plastycznej.
Jończyk J., Jankau J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
16:10 - 16:20
Problem zatorowości tłuszczowej w chirurgii plastycznej: przegląd na podstawie dostępnej literatury.
Kołacz Sz. - Klinika Kolasiński
16:20 - 16:30
dyskusja
16:30 - 16:40
Wykład sponsorowany - IntoBeauty
RENUVION - plazma helowa - technologia na miarę XXI wieku.
Giovanni Gravagno, Samir Ibrahim, Artur Broma
16:40 - 17:05
przerwa kawowa
17:05 - 17:15
Incorporation of Motiva MinimalScar® technique into breast augmentation.
dr Paolo Montemurro
17:15 - 17:30
Best surgical technique with IMF approach and management of complications.
dr Paolo Montemurro
17:30
SESJA: PRZYPADKI KLINICZNE
Prowadzenie: Noszczyk B., Krajewski A.
17:30 - 17:40
Wtórna rekonstrukcja małżowiny usznej z zastosowaniem płata z powięzi skroniowej - przypadek kliniczny.
Bochen Z., Szczyt M. - Dr Szczyt chirurgia plastyczna
17:40 - 17:50
Interdyscyplinarne leczenie malformacji naczyniowych – opis przypadku.
Prowans P.(1), Falkowski A.(2), Czapla N.(1), Bargiel P.(1), Petriczko J.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2.Zakład Radiologii Zabiegowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
17:50 - 18:00
Zamknięcie ubytku płatem śmigłowym nie zawsze oznacza koniec naszych zmartwień. Opis przypadku powikłanego przez czynniki zewnętrzne.
Kuruc J., Jaremków P., Opyrchał J., Knakiewicz M., Paul M. - Oddział Chirurgii Plastycznej, DSS im. T. Marciniaka, Wrocław, Poland
18:00 - 18:10
dyskusja
18:10
SESJA: BARIATRIA, OPARZENIA, LECZENIE RAN
Prowadzenie: Krajewski A., Sirek J.
18:10 - 18:20
Body-Q: Zmiana w postrzeganiu nieoperowanych okolic ciała po operacji konturowania.
Opyrchał J., Jaremków P., Knakiewicz M., Kołacz Sz., Duda-Barcik Ł., Paul M. - Oddział Chirurgii Plastycznej, DSS im. T. Marciniaka, Wrocław, Polska
18:20 - 18:30
Operacje u pacjentów po dużej utracie masy ciała.
Charytonowicz D.(1,2), Charytonowicz M.(1), Szczyt M.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej dr Szczyt, Warszawa
2.Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
18:30 - 18:40
Postępy i perspektywy w chirurgicznym leczeniu oparzeń termicznych.
Jasek W., Witkowski W. - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
18:40 - 18:50
Przeszczepianie tkanki tłuszczowej w terapii trudno gojących się ran - wyniki wstępne.
Brzezicka A., Błażyńska-Spychalska A., Kondej K., Jankau J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
18:50 - 19:00
dyskusja
Piątek - SESJA PLAKATOWA, 11 października 2019 r.
Rekonstrukcja nosa płatem prefabrykowanym jako końcowy etap leczenia onkologicznego.
Matar N., Nowak M., Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Urazowa amputacja małżowiny usznej – metody zaopatrywania.
Miszczyk J., Woźniak-Roszkowska E., Osiak K., Noszczyk B.
Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Wpływ N-acetylocysteiny w roztworze znieczulającym miejscowo na gojenie ran chirurgicznych.
Paskal W.(1), Paskal A.M.(1), Pietruski P.(2), Stachura A.(1), Kopka M.(1), Włodarski P.(1)
1.Centrum Badań Przedklinicznych, Zakład Metodologii Badań Naukowych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
2.Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, SPSK im. Prof. W Orłowskiego CMKP, Warszawa, Polska
Owrzodzenie Marjolin w przewlekłej ranie popromiennej sklepienia czaszki zaopatrzone przy użyciu technik mikrochirurgicznych.
Drozdowski P.(1,2), Ładziński P.(1), Łątkowski I.(2), Krakowczyk Ł.(1), Dobrut M.(1), Wierzgoń J.(1), Szymczyk C.(1), Szumniak R.(1), Grajek M.(1), Ulczok R.(1), Donocik K.(1), Walczak D.(1), Oleś K.(1), Gabryszuk K.(2), Niewczas A.(2), Maciejewski A.(1)
1.Centrum Onkologii Instytut IMSC Oddział w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
2.Oddział Chirurgii Plastycznej, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju
Oskalpowanie - powikłania po wszyciu skóry owłosionej głowy.
Fijałkowska M., Antoszewski B.
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ekspresja receptorów estrogenowych i progesteronowych w gigantomastii.
Kasielska-Trojan A.(1), Danilewicz M.(2), Strużyna J.(3), Bugaj M.(3), Antoszewski B.(1)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2.Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3.Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
Nasal Tip Plasty using Batten Graft with Ear Cartilage in Asians.
Sang Pil Tae, Jin Kyung Song, Hong Sil Joo, Seong Yoon Lim in Hanil General Hospital
Wyniki operacyjnego leczenia entropionu i ektropionu dolnej powieki.
Woźniak-Roszkowska E.(1), Iljin A.(2), Antoszewski B.(2)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, II Katedra Chirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2.Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, II Katedra Chirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Jednoetapowa abdominoplastyka z alloplastyką przepukliny pooperacyjnej metodami sublay lub onlay – która z technik jest lepsza? Ocena wyników.
Iljin A.(1), Antoszewski B.(1), Zieliński T.(1), Skulimowski A.(2), Szymański D.(2), Strzelczyk J.(2)
1.Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi
2.Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Łodzi
Leczenie chirurgiczne zespołu Ashera - prezentacja przypadków.
Łątkowski I., Siewiera I., Kierzynka G., Gabryszuk K.
Bacteriophages in the treatment of complex wounds.
Bingoel AS*1; Gladysz M*1; Krezdorn N 1; Mett TR 1; Robalski 2; Rümke 2; Haverich A 2; Jokuszies, A 1; Vogt PM 1
* Shared First-Authors
1. Klinik für Plastische , Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Medizinische Hochschule Hannover
2. Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie, Medizinische Hochschule Hannover
Sobota, 12 października 2019 r.
Program Sympozjum ISAPS jest dostępny w Menu (Sympozjum ISAPS -> Program naukowy) lub bezpośrednio tutaj:

>>  PROGRAM NAUKOWY SYMPOZJUM ISAPS  <<

 

Tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.