Koszt uczestnictwa

XVII ZJAZD PTChPRiE
10-11 października 2019

do 31/05/2019 od 01/06/2019
do 30/06/2019
od 01/07/2019
do 30/09/2019
od 01/10/2019
i na miejscu

Członkowie zwyczajni PTChPRiE*

800 PLN 1100 PLN 1500 PLN 1800 PLN

Członkowie kandydaci PTChPRiE*

500 PLN 700 PLN 900 PLN 1200 PLN

Członkowie honorowi PTChPRiE*

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Członkowie seniorzy PTChPRiE*

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

inni lekarze*

1200 PLN 1500 PLN 1900 PLN 2300 PLN

Visegrád*/**

800 PLN 1100 PLN 1500 PLN 1800 PLN

pielęgniarka*

500 PLN 700 PLN 900 PLN 1200 PLN

student medycyny*

500 PLN 700 PLN 900 PLN 1200 PLN

osoba towarzysząca***

250 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas Zjazdu) oraz udział w kolacjach (program socjalny).

** Członek narodowego towarzystwa chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej Czech, Słowacji i Węgier (zgodnie z ustaleniami Projektu Visegrád).
*** wyłącznie udział w kolacjach (program socjalny), opłata nie zawiera udziału w obradach (programie naukowym)
.


 

Sympozjum ISAPS
12 października 2019

do 31/05/2019 od 01/06/2019
do 30/06/2019
od 01/07/2019
do 30/09/2019
od 01/10/2019
i na miejscu

Członek ISAPS*

600 PLN 800 PLN 1000 PLN 1200 PLN

Lekarz (niebędący członkiem ISAPS)*

800 PLN 1100 PLN 1500 PLN 1800 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas Zjazdu) oraz ew. udział w kolacjach (program socjalny).


W przypadku złożenie rezygnacji z uczestnictwa przed dniem 20 lipca 2019 r. Usługobiorca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU, określoną w umowie między Usługodawcą a PayU.
W przypadku złożenia rezygnacji po w/w dniu zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o kwotę szkody poniesionej przez Usługodawcę.